NAZWA DZIAŁU
RODZAJ SPRAWY
KONTAKT

Sekcja Informacji i Umów

Centrum Obsługi Klienta
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu
- informacje na temat  zawierania umów,

- podawanie stanów wodomierzy,

- informacje ogólne,

- ceny usług, stawki, taryfy.

074-64-88-175

cok@wpwik.pl

„Wyjaśnia w sprawie wystawionych faktur"

Centrum Obsługi Klienta
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

- telefoniczne zgłoszenie reklamacji lub skargi,

- ceny usług, stawki, taryfy
informacje ogólne,

- podawanie stanów  wodomierzy,

- wystawianie na miejscu faktur i duplikatów faktur na wniosek odbiorcy.

074-64-88-152

cok@wpwik.pl

Sekcja Technicznej Obsługi Klienta

w Dziale Rozwoju i Inwestycji
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu
- warunki techniczne                    przyłączenia,

- przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,

- uzgadnianie projektów.


Kazimierz Kozakiewicz
074-64-88-118

Gabriela Szyniszewska
074-64-88-178

cok@wpwik.pl

Dział Centrum Obsługi Klienta

Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

- informacje dotyczące oferowanych usług,

- informacje dotyczące faktur, obciążeń, zużycia wody
ceny usług, stawki, taryfy,

- reklamacje w sprawie faktur  za dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Grzegorz Grabowski
(kierownik)
074-64-88-114

Ewa Domalewska
074-64-88-115


Odbiorcy indywidualni:

Iwona Łaska
Stanisława Barczak
Rafał Nykowski
Grzegorz Wzgarda
074-64-88-130


Odbiorcy instytucjonalni:

Agnieszka Kowalska
Krystyna Nowak
Iwona Krzysztowiak
074-64-88-146

Sebastian Naborczyk
074-64-88-171

cok@wpwik.pl

Sekcja  Windykacji

Stanowisko w Centrum Obsługi Klienta
Al. Wyzwolenia 37 w Wałbrzychu

- informacja o zadłużeniu,
ugody, rozkładanie na raty,

- odcięcia dostaw wody i odbioru ścieków z powodu zadłużenia,

- informacja o sprawach sądowych i komorniczych.

Roman Bagrowski
(kierownik)


Włodzimierz Jurkiewicz
Łukasz Kwasiborski
Anna Kaczmarek

074-64-88-120
074-64-88-166
074-64-88-174
074-64-88-181