TARYFA ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

(ceny netto - bez podatku VAT):

Aktualna taryfa na terenie działania WZWiK (plik otwiera się w nowym oknie):