Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Baczyńskiego i Daszyńskiego

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc)
- załącznik nr 7 do SIWZ - ulica Baczyńskiego (zip)
- załącznik nr 7 do SIWZ - ulica Daszyńskiego (zip)